How Great Thou Art (Calvin Abdiel) | A Hymn’s Hidden Story

How Great Thou Art (Calvin Abdiel) | A Hymn’s Hidden Story

Semoga kita semua belajar untuk menyerahkan hati kita kepada Tuhan dan berdoa supaya kita selalu menempatkan Dia sebagai yang tertinggi di hidup kita. "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!" - Roma 11:36
Oleh: